Δημητρίου Γούναρη 48, 54621 Θεσσαλονίκη - κιν: 6937093935 - ιατρείο: 2310233882 - fax: 2311110149|alexkarag@gmail.com

διόγκωση παγκρέατος

Αρχική » case reports » διόγκωση παγκρέατος

διόγκωση παγκρέατος

Δύο περιπτώσεις με ίδια κλινική εμφάνιση και εργαστηριακή διερεύνηση: αιφνίδιος, ανώδυνος αποφρακτικός ίκτερος με ευρήματα τη διόγκωση παγκρέατος στην κεφαλή χωρίς να αναδεικνύεται σαφώς εστιακού τύπου αλλοίωση εντός αυτής. Και στις δύο περιπτώσεις ελήφθησαν κυτταρολογικά δείγματα (βελόνη 22G και 19G). Κυτταρολογικά αποδεικνύεται η διήθηση του παγκρεατικού παρεγχύματος με πολλά φλεγμονώδη στοιχεία. Στοιχεία για κακοήθεια δεν υπάρχουν. Και οι δύο περιπτώσεις έχουν IgG4 φυσιολογικό. Και οι δύο ασθενείς βρίσκονται υπό παρακολούθηση και επαναληπτικό απεικονιστικό επανέλεγχο.

περίπτωση 1

περίπτωση 2

2018-09-10T12:25:05+00:00