Δημητρίου Γούναρη 48, 54621 Θεσσαλονίκη - κιν: 6937093935 - ιατρείο: 2310233882 - fax: 2311110149|alexkarag@gmail.com

στρωματικός όγκος

Αρχική » case reports » στρωματικός όγκος

στρωματικός όγκος

περίπτωση αλλοίωσης στο γαστρικό σώμα με ομοιογένεια υποηχογένεια και σαφή όρια. η αλλοίωση φαίνεται να εξορμάται από τον μυικό χιτώνα και είναι συμβατή με στρωματικό όγκος (GIST)

Homogeneous hypoechoic lesion with sharp margins at the upper stomach. The lesion’s origin is the external muscularis propria most probably representing a GIST

2018-09-10T14:18:44+00:00