Δημητρίου Γούναρη 48, 54621 Θεσσαλονίκη - κιν: 6937093935 - ιατρείο: 2310233882 - fax: 2311110149|alexkarag@gmail.com

γαστρικός δακτύλιος: διάβρωση και διάτρηση

Αρχική » case reports » γαστρικός δακτύλιος: διάβρωση και διάτρηση

γαστρικός δακτύλιος με διάβρωση και διάτρηση στο στόμαχο

Περίπτωση ασθενούς στον οποίο τοποθετήθηκε προ ετών γαστρικός δακτύλιος για απώλεια βάρους. Ο ασθενής αναφέρει προοδευτικά παλινδρομικά ενοχλήματα με αποβολή μέρους των εμεσμάτων και από τη μύτη. Ενδοσκοπικά υπάρχει προχωρημένη παλίνδρομη οισοφαγίτιδα (Β-Γ’ κατά LA). Κατά την είσοδο του ενδοσκοπίου διακρίνεται η εντομή – συμπίεση που προκαλείται από τον γαστρικό δακτύλιο 8cm περιφερικότερα της γαστροοισοφαγικής συμβολής. Μετά από προσεκτική δίοδο του ενδοσκοπίου και έπειτα αναστροφή του (στο περιφερικό “διαμέρισμα” του στομάχου) διακρίνεται σκληρό (με τη λαβίδα βιοψίας) ξένο σώμα ακριβώς στην θέση εντομής από τον γαστρικό δακτύλιο: διάβρωση και διάτρηση εντός του στομάχου.

2018-09-10T12:20:23+00:00