Δημητρίου Γούναρη 48, 54621 Θεσσαλονίκη - κιν: 6937093935 - ιατρείο: 2310233882 - fax: 2311110149|alexkarag@gmail.com

Intraductal papillary mucinous neoplasm (IPMN)

Αρχική » case reports » Intraductal papillary mucinous neoplasm (IPMN)

πιθανό Intraductal papillary mucinous neoplasm

Αλλοίωση αγκιστροειδούς απόφυσης παγκρέατος 1,8×1,3cm. πρόκειται για κυστικής υφής μόρφωμα με αρκετά διαφραγμάτια (πολυκυστικό). Συμπαγές στοιχείο με σαφήνεια δεν διακρίνεται. Κατά τη χρήση του ενδοσκοπικού υπερήχου και μετά από προσεκτική παρατήρηση διακρίνεται επικοινωνία του μορφώματος (ΕΠΙΚ) με τον μείζον παγκρεατικό πόρο (ΠΠ). Χοληδόχος πόρος 0,44cm και παγκρεατικός πόρος 0,26cm.

Παρόμοιας υφής αλλοίωση, μικρότερων διαστάσεων, υπάρχει και στην παγκρεατική ουρά. Και σε αυτή την αλλοίωση αναδεικνύεται επικοινωνία με τον παγκρεατικό πόρο.

Με βάση τη μορφολογία η πιθανότερη διαφορική διάγνωση γίνεται μεταξύ ορώδους κυσταδενώματος και Intraductal papillary mucinous neoplasm (ενδοπορικό θηλώδες βλεννώδες κυσταδένωμα) δευτερεύοντος κλάδου. Λόγω της επικοινωνίας με τον παγκρεατικό πόρο η πιθανότητα IPMN είναι πιθανότερη χωρίς να αποκλείεται άλλη νοσολογική οντότητα. Ακολούθησε FNA με βελόνη 22G

2018-09-10T12:21:43+00:00