Δημητρίου Γούναρη 48, 54621 Θεσσαλονίκη - κιν: 6937093935 - ιατρείο: 2310233882 - fax: 2311110149|alexkarag@gmail.com

κεφαλή παγκρέατος – αρχόμενο double duct sign

Αρχική » case reports » κεφαλή παγκρέατος – αρχόμενο double duct sign

Το ενδοσκόπιο προωθήθηκε έως και την 3η μοίρα του 12/λου. Η παγκρεατική κεφαλή απεικονίζεται με έντονη ανομοιογένεια και μικρά κυστικά μορφώματα των οποίων η συνέχεια με τον παγκρεατικό πόρο δεν μπορεί να διευκρινιστεί. Αμφότεροι οι μεγάλοι πόροι, ΧΠ και ΠΠ, καταλήγουν με διάταση (XΠ έως 1,3εκ με λάσπη και ΠΠ έως 0,38εκ) σε ανομοιογενή παγκρεατική περιοχή (2x2cm) πλησίον του φύματος. Εκ της περιοχής αυτής ελήφθη κυτταρολογικό υλικό δια βελόνης 22G (2x). Λοιπό πάγκρεας με ήπια ατροφία του παρεγχύματος και οριακή διάταση του παγκρεατικού πόρου. Χολολιθίαση.

2018-09-10T13:06:11+00:00