Δημητρίου Γούναρη 48, 54621 Θεσσαλονίκη - κιν: 6937093935 - ιατρείο: 2310233882 - fax: 2311110149|alexkarag@gmail.com

ψευδοκύστη παγκρέατος με αυτόματη ρήξη

Αρχική » case reports » ψευδοκύστη παγκρέατος με αυτόματη ρήξη

ψευδοκύστη παγκρέατος με αυτόματη ρήξη

Περίπτωση ασθενούς με γνωστές ψευδοκύστεις παγκρέατος αποτέλεσμα οξείας παγκρεατίτιδας στο παρελθόν. Κατά την είσοδο του ενδοσκοπίου στο στόμαχο διακρίνονται πήγματα αιματίνης και κατά τον προσεκτικότερο έλεγχο υπάρχει μικρή εξέλκωση στο οπίσθιο τοίχωμα του γαστρικού σώματος ο πυθμένας της οποίας καλύπτεται από αιματίνη. Η μικρή περιγεγραμμένη εξέλκωση περιβάλλεται από ήπια εξέρυθρες γαστρικές πτυχές ενώ, όπως αναμένεται, το γαστρικό τοίχωμα στη θέση αυτή υφίσταται εξωτερική πίεση και παρεκτόπιση. Κατά τη χρήση της λαβίδας βιοψίας και με ελαφρά πίεση του τοιχώματος πέριξ της εξέλκωσης διακρίνεται λευκάζον υγρό να προβάλλει από το χείλος αυτής. Προφανώς επρόκειτο για αυτόματη ενδογαστρική ρήξη της (εδώ επιμολυσμένης) ψευδοκύστης από το οπίσθιο γαστρικό τοίχωμα. Ενδουπερηχογραφικά δεν παρατηρείται κυστική παραγαστρική κοιλότητα παρά μόνον πάχυνση του γαστρικού τοιχώματος (όπως αναμένεται) και ρύπανση των πέριξ ιστών. Ο ασθενής είναι ασυμπτωματικός και απύρετος και βρίσκεται υπό απεικονιστική παρακολούθηση.

2018-09-10T11:56:36+00:00